SIN GERLACHUS

Aan de Bieslanderweg ligt het complex van het voormalige verzorgingstehuis Sint Gerlachus.