THERESIAKERK

De nieuwe Sint Theresiaparochie in de zuidwestelijke stadsuitbreiding van Maastricht werd in 1932 afgescheiden van de Sint Lambertusparochie en de Sint Petrus en Paulusparochie van Wolder. In augustus 1933 vond de aanbesteding van de nieuwe kerk plaats voor een bedrag van 188.768,00 gulden. Op 1 november vond de eerste steenlegging plaats. Het ontwerp was van Jos van Groenendael die eerder in Maastricht de Sint Lambertuskerk had ontworpen. Van Groenendaels' eerste ontwerp werd afgekeurd. Het tweede ontwerp, grotendeels van de hand van zijn zoon Hubert van Groenendael, werd uiteindelijk uitgevoerd. Bouwpastoor was H. Ramaeckers (1889-1963). Op 3 oktober 1934, de naamdag van Sint Theresia, werd de kerk ingewijd.