CHAMPS ELYSéESWEG

De Elyseische velden vormen in de Griekse Mythologie de verblijfplaats van de gelukzaligen. De weg is genoemd naar de uitspanning 'Champs Elysées' (Cannerweg 111), die er vroeger lag. Er was al een eerder raadsbesluit van 15 maart 1920.