GARDEPAD

Genoemd naar de Garde van de Koning, de keurtroepen van het Franse leger, die tijdens het beleg van Maastricht door Lodewijk XIV in Wolder waren gelegerd.