SINT SERVAASBRON

De Servaasbron ligt in het Jekerdal ten oosten van de Cannerweg. De bron wordt vanouds, maar zeker vanaf 1840, in verband gebracht met een passage in de Sint Servaaslegende van Henric van Veldeke, waarin de heilige een geneeskrachtige bron doet ontspringen. De heilige zou op terugtocht van Rome naar Tongeren door de dorst gekweld zijn geweest. Hij tekende toen met zijn staf een kruis in d aarde en bad. Daarop ontsprong de bron. In de 19e eeuw was van de bron nog een drassig veld overgebleven. In 1886-1888 metselde men op deze plek een ronde stenen put. Boven de put plaatste men een smeedijzeren baldakijn en een Servaasbeeldje. In 1888 werd de bron ingezegend. De rand van de put droeg als opschrift:

"Eer Pelgrim deze heilige bron en hetzij dorst of koorts  kwelle drink tot lafenis en genezing zoo helpu  de
H. Servatius"

Sinds 1997 staat dit zelfde opschrift in steen gebeiteld in het plaveisel van de toegangspoort.