MAASTRICHT ZUID WEST

In de volgende pagina's bekijken we de stadsdelen van Maastricht Zuid West. In de kaart hiernaast is dit het gebied met de kleur oranje. De stadsdelen van Maastricht Zuid West zijn:

 

 

Villapark

Jekerdal

Biesland

Campagne

Wolder

Sint Pieter

 

 

Let op : de basis voor de indeling van de website wordt gevormd door het straatnamenregister van de gemeente Maastricht. De in dat register bepaalde grenzen komen daardoor niet overeen met de grenzen van de oude gemeenten Sint Pieter en Wolder van voor de annexatie. De indeling in wijken in Maastricht heeft ertoe geleid dat de wijk Sint Pieter nu met name het natuur- en landbouwgebied beslaat tussen de Maas en Wolder. Straten die vanouds behoorden tot de gemeente Sint Pieter zijn terug te vinden in de wijk Villapark. Gedeelten die oorspronkelijk behoorden tot Wolder zijn nu toegevoegd aan Campagne.