HOEVE ZONNEBERG

De hoeve Zonneberg is in vrij korte tijd als carréhoeve gebouwd. De bouw begint vanuit een ruzie. Emanuel Duchateau pacht aanvankelijk de nabijgelegen hoeve Lichtenberg. Na een ruzie met de eigenaar besluit hij op eigen grond nieuwbouw te plegen. En zo ontstaat in 1873 de hoeve Zonneberg. De naam Zonneberg kiest hij naar analogie van de Lichtenberg.