VERMERGELD RIJK

Aan de Lage Kanaaldijk bij de ENCI staat het beeld "Vermergeld Rijk" van Daan Wilschut uit 1953. Er staat een gedicht bij van Robert Franquinet.