ENCI GROEVE

De ENCI groeve is een kalksteengroeve aan de Maaszijde van de Sint Pietersberg. In 1926 begon de ENCI(Eerste Nederlandse Cement Industrie) met de afgraving van de kalksteen (mergel). De mergelwinning wordt in 2018 definitief stopgezet. De groeve zal grotendeels een natuurgebied worden.