DEN DEKEN

Op verzoek van de buurtbewoners is voor een oude plaatselijke benaming gekozen in plaats van de oorspronkelijk toegekende benaming Sint Pietershöfke. De naam verwijst mogelijk naar dekanale goederen, die hier gelegen kunnen hebben.