DR. A. THYWISSENPAD

Albert Joseph Hubert Thywissen (1876-1951) werd in 1901 tot priester gewijd en studeerde wis- en natuurkunde in Leiden. Hij was de oprichter en eerste directeur c.q. rector van de R.K. HBS en Gymnasium (het latere Veldekecollege) van 1920 tot 1946. De school lag hier van 1920 tot 1990.

 

 

Google straatbeeld