PASTOOR STEEGMANSPAD

Pastoor Steegman was de bouwpastoor van de nabij gelegen Sint Petruskerk. Daarnaast is deze pastoor ook zeer betrokken geweest bij de realisatie van de in de naaste omgeving gebouwde woningen.