PERROENWEG

De perroen is het hoogheidsteken van het prinsbisdom Luik, waartoe de heerlijkheid Sint Pieter vroeger behoord heeft.

 

 

 

Google straatbeeld